Kamu Personeli

Geçici Görevlendirme Şartları

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 657 sayılı kanunun 1327 sayılı kanuna ek 1 ve 8 sayılı kararname ile değiştirilen ek 2. madde kapsamında geçici görevlendirme şartları uygulanır. Detaylar yazımızın içeriğinde.

Görevlendirme Süresi Ve Şekli

Türkiye’de devlet memurları 217 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 2 maddesinde belirtilmiş olan kurumlarda geçici görevlendirme şartları kapsamında görevlendirilebilirler. 7 ve üzeri derecede göreve ilişkin boş kadro bulunduğunda gerçekleşir.

Kurum içerisinde aynı görevi yürütecek elemanın kısa süre için sağlanamaması atamalarda yetenek ve veya iyi yetişmiş personele ihtiyaç duyulan işlerin bulunması halinde de belli süreli görevlendirilmeler yapılmaktadır. Şartların var olması durumunda resmi gazete ile duyuru yapılır.

Devlet personel başkanlığının görüşü üzerine ilgili bakanlıklar ve maliye bakanlığı karar verir. Fakat işle alakalı bilgi ve beceriye sahip olmalarının yanında memurların kabul etmesi gerekir. Devlet kurumları hizmet gereksinimlerini analiz ederek görevlendirmelerin yapılacağı alanları belirler.

Uygun personelin belirlenmesinde tecrübe, eğitim ve yetenekler dikkate alınır. Yazılı emir iletildikten sonra yeni hizmet bölgesine belirli süreliğine atanır. Süreç sonunda performansla birlikte katkısı değerlendirilir. Süreçte asıl maaşı ile birlikte tüm hakları korunur. Görevlendirmenin yapıldığı yerdeki ek ödemeler veya haklar da ödenir.

Geçici Görevlendirme Şartları; Görevlendirme Yetkisi

Devlet hizmetlerinin etkin yürütülmesi atama süreçlerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Süreçte geçici görevlendirme şartları büyük önem taşır. Devlet ve birlikte kamu kurumlarının işleyişinde memurlar kritik roller üstlenir.

Atama yetkisi hem idari hem de teknik görevler açısından kullanılır. İdari atama personelin yönetimi ile birlikte organizasyon işlerinde görev almasını içerir. Teknik görevlendirmelerde ise personelin uzmanlık gerektiren alanlarda hizmet etmesi sağlanır.

Devlet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, iş gücünü etkin şekilde kullanmak amacıyla yapılır. Yetki üst yüzey memurların sorumluluk alanına girer.

Özellikle yöneticiler, birim sorumluları, ilgili departman başkanları yetkiye sahip olan kişilerdir. Yetki belde sınırları içerisinde kullanılır, adalet, objektiflik ilkesine uygun davranılırken keyfi veya haksız görevlendirmeler yapılamaz.

Görevlendirme Koşulları

Atama koşulları kamu hizmetlerinde atamalar yapılırken uygulanan kurallarla standartlardır. Adalet, objektiflik, liyakat, ehliyet gibi temel prensiplere dayanır. Türkiye’de geçici görevlendirme şartları anayasa, yasalar, yönetmelikler, kamu personel mevzuatı tarafından belirlenir.

Şartların amacı kamu hizmetlerinde görev yapanların seçiminde adaletin sağlanarak kaynakların daha etkin daha verimli şekilde kullanılmasıdır. Görevlendirmelerde şu unsurlar dikkate alınır;

  • Atamalarda belirli eğitim düzeyine sahip olmanın yanında mesleki yeterlilik gösterilmesi beklenir.
  • Adayların bilgi, beceri, yetenekleri ölçülerek en uygun olanları belirlenir.
  • Her adayın eşit fırsatlarla hak ettikleri değerlendirmeyi alabilmeleri adına objektiflikle tarafsızlık ön planda tutulur.
  • Görev yapacakların dürüstlük, tarafsızlık, kamu hizmetine bağlılık gibi değerleri benimsenmesi beklenir.
  • Farklı kültürel, etnik veya cinsiyet kimliklerinden gelen adaylara eşit fırsatlar sunulur.

Koşullar ülkenin ihtiyaçlarıyla şekillenir. Personelin doğru şekilde belirlenmesi hem kamu kurumlarının hem de toplumun genel yararınadır. Mesleki yeteneklerinin güncel tutulabilmesi, kamu hizmetlerinde etkili şekilde görev almalarını sağlayabilmek için sürekli eğitim imkanlarına erişimi sağlanır.

Görevlendirme Sonlandırma

Türkiye’de geçici görevlendirme şartları kurumların ihtiyaçları doğrultusunda personel yönetimini sağlamak adına önemli mekanizma. Kariyer gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda kamu hizmetlerinin kalitesini arttırır. Geçici atama memurun asıl görev yeri dışında belirli süreyle farklı birimde veya farklı görevde çalıştırılmasıdır.

Süre 2 yılı geçemez, sona ermesi ilgili kurumla birlikte memura bildirilir sonuçta asıl görevine geri döner. Lakin öngörülen süre bitmeden atama usullerine göre eski görevine geri dönme olasılığı da vardır. Farklı bir bölgeye ya da alana atama süreci personel açısından avantajlar oluşturur.

Kamu kurumlarının personel ihtiyaçları hızlı şekilde karşılanırken memurlar deneyim kazanır. Farklı birimlerde veya görevlerde çalışarak kariyerlerini geliştirme fırsatı bulur. Geniş perspektiften hizmetleri değerlendirildiğinden dolayı verimlilikleri artar. Farklı bilimler arasında personel değişimi kurumsal işbirliği arttırırken etkili iletişimi teşvik eder.

Asıl sınıf ve mesleğinin dışında geçici süreli olarak görevlendirildiği işin yasalarına uymakla yükümlüdür. 6 aydan daha uzun sürelerde sicili gittiği kurumda yapılan görevin gereğine göre yetkili olan sicil amiri tarafından düzenlenerek asıl kurumuna bildirilir.

Geçici görevlendirme şartları; Görevin sonlandırma nedenleri içerisinde sürenin dolması dışında asıl görevine dönme gerekliliği önemli rol oynar. İlgili makam herhangi bir zamanda gerekçe göstererek iptal edebilir ya da memur geçici görevden istifa edebilir. Sağlık sorunları nedeniyle hizmet vermesini engelleyen durum oluşması halinde sonlandırılır. Disiplin cezası durumunda sonlandırma süreci uygulanır.

İçeriği Değerlendirmek İster Misin?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu