Kamu Personeli

Hakim ve Savcılara Tanınan Ayrıcalıklar

Hakim ve savcılara tanınan ayrıcalıklar görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamaları açısından önemlidir. Bu özel haklar, adaletin etkin ve tarafsız olmasının teminatıdır.

Hakim ve savcılara tanınan ayrıcalıklar, yargı sistemini ayakta tutan temek unsurlardır. Bu ayrıcalıklar sayesinde görevlerini tarafsız ve bağımsız yapmaları sağlanır. Bunlar aynı zamanda yargı kararlarının alırken dış etkenlerden uzak olmalarına yarar. Ve kararların yalnızca hukuka uygun verilmesini garantiler. Kısacası özel haklar, yargı mensuplarının görevlerini en iyi şekilde yapması bakımından önemlidir.

Hakimler ve Savcılar Özel Hakları

Hukuk düzeni sağlamanın temeli olan hakimler ve savcılar kanunla verilen özel haklara sahiptir. Sağlanan haklar, karar verme sürecinde baskıdan uzak kalmasını sağlayacak yasal önlemle alınmış.

Böylece dış etkenlerden korunarak bağımsız karar vermeleri sağlanmıştır. Söz konusu ayrıcalıkların içinde görevden alma zorluğu da vardır. Bu yargı mensupları, kanunda sayılan meslekten men suçları haricinde görevden alınamazlar.

Böylelikle halkın adalet ve yargıya olan güvenini sarsacak işlemler engellenmiş olmaktadır. Bunların aynı sıra görevleri ila alakalı durumlarda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları dikkate alınır. Uzaklaştırma, aylıktan kesime gibi kararlarda üst kurul karar vermektedir.

Hakim ve Savcılara Tanınan Ayrıcalıklar; Hakimlik ve Savcılık Teminatı 

Hakim ve savcılara tanınan ayrıcalıklar içinde en önemlisi teminattır. Hakimlik ve savcılık teminatı, yargı mensuplarının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruma açısından son derece önemlidir. Bu teminat ila adaleti sağlama konusundaki baskılara karşı koruma sağlanır.

Özellikle yargı kararlarının kesinleşmesinde hukuka uygun davranmaları esastır. Bu bağlamda teminat, onların görevlerini yaparken karşılaşabilecekleri müdahalelere karşı korumaktadır. Böylece toplum adalet beklentisini karşılayan kararlar almalarını sağlayan bağımsız ortam yaratır.

Bunların yanı sıra teminat, hakimler ila savcıları mesleki bakımdan da güvence altına almaktadır. Bu kapsamda yargı mensupları azlolunamaz. Kendi talepleri olmadan 65 yaşından evvel emekli edilemezler. Ek olarak kadrolarının kaldırılması sebebiyle dahi aylık ya da ödeneklerinden yoksun bırakılamazlar.

Bahsedilen tüm haklar, yargı mensuplarının adaleti bağımsız şekilde sağlaması içindir. Görevleri esnasında baskı altında olmadan kanunlar göre vicdani karar almalarını sağlar.

Hakimler ve Savcılar Hukuki Güvenlik

Hukuki güvenlik, hakim ve savcılara tanınan ayrıcalıklar arasında ilk sıralardadır. Görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı koruma kalkanıdır. Aynı zamanda keyfi kararlarla görevden uzaklaştırılmalarının önüne geçmektedir.

Bu ayrıcalık, yargı mensuplarının yalnızca kanunlara göre hareket etmelerini sağlamaya yöneliktir. Hukuki güvenlik kapsamında adil yargılama yaparlar. Ayrıca baskı ya da tesir altında kalmadan doğru kararları verirler. Bunlar yargı mensuplarının güvenliği yanında yargıya güvenin artmasında etkilidir.

Tüm bunların yanında hukuki güvenlik, vatandaşların yargıya ve yargı mensuplarına güvenin temelidir. Hakimler ile savcıların kararlarında objektif olduğu kanısını destekler. Bağımsız mahkemelerin ülkede adaleti sağlamasının en büyük yardımcısıdır.

Üstelik etik ilkelerini koruyarak, hakimlerin veya savcıların görevlerini layıkıyla yapmalarının temel taşıdır. Son olarak bu ayrıcalık, görevleri sırasında savcıların ya da hakimlerin herhangi bir şekilde engellenmesi önler. Onlara tamamen bağımsız karar alabilecekleri özgür ortamı yaratır.

Hakimler ve Savcılar Mali Hakları

Hakim ve savcılara tanınan ayrıcalıklar içerisinde mali hakları bulunuyor. Bu haklar, yargı mensuplarının görevlerini düzenleyen kanunda sayılır. Sunulan hak, hakimler ile savcılarının görevlerini yaparken ekonomik açıdan bağımsız olmalarıyla ilgilidir. Bu hakları yargı ödeneği ve aylık toplamı oluşturur.

Ayrıca hak, en yüksek Devlet memurunun mali haklarına bağlanmıştır. Kanunda belirtilen mali ayrıcalıklar listesinde ders ya da konferans ücretleri bulunur. Yurt dışında görevlendirilen hakim veya savcı içinde özel düzenlemeler mevcuttur.

Ek olarak mali haklardan olan aylık için özel düzenleme buluyor. Söz konusu düzenlemede yargı mensuplarının sınıf ve dereceleri dikkatte alınıyor. Aylık ödeneklerin yanında ikramiyeler ila aylık kesintileri öne çıkıyor.

Hakimler ve Savcılar Sosyal Haklar

Sosyal haklar da hakim ve savcılara tanınan ayrıcalıklar listesinde yer almaktadır. Lojman, mesleki kitap ila kıyafet yardımı, diğer sosyal yardımlar da mesleğin avantajlarındandır.

Öyle ki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun düzenlediği kıyafetleri Adalet Bakanlığı temin etmektedir. Meslek mensuplarına bakanlık dergi veya kitaplar göndermektedir. Tüm bunlar, yargı mensuplarının adaleti güvenle sağlaması içindir. Herhangi bir baskı görmeden kanunlara uygun düzenle sağlamada etkilidir. Vatandaşların adalet sistemine inancını güçlendirirken meslek mensuplarının finansal özgürlüğünü garantiler. Dolayısıyla yasaların dışına çıkmadan yalnızca vicdani kanaatleriyle karar almalarını destekler. 

İçeriği Değerlendirmek İster Misin?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu