GenelKamu Personeli

Memurlukta Yükselme Nasıl Olur? Şartları Nelerdir?

Memurlukta yükselme nasıl olur? Memurlukta yükselme şartları nelerdir?Memurlar  kurumlarında nasıl yükselir? Memurların görevde yükselmesi nasıl olur? Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlar, belirli şartları sağlamaları halinde, kurumlarındaki daha üst kadrolara yükselebiliyorlar. Devlet memurlarının yükselmeleri, çalıştıkları hizmet sınıfında olduğu gibi diğer hizmet sınıflarında da olabiliyor.

Memurun Görevde Yükselmesi

Devlet memurları çalıştıkları kurumda, kurumlarının “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yönetmeliği kapsamında mevcut kadrolardan üst kadrolara yükselebiliyorlar. Görevde yükselmek için yönetmelikte belirtilen şartları sağlamak ve “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavında başarılı olmak gerekiyor. İster görevde yükselme olsun ister unvan değişikliği, maaşın ve diğer özlük hakların iyileştiği kadrolar arası her geçiş memurlukta yükselmeyi ifade eder.

Görevde Yükselme ile Unvan Değişikliği Arasındaki Fark Nedir?

Görevde yükselme aynı hizmet sınıfında üst kadroya yükselmeyi, unvan değişikliği ise farklı hizmet sınıfında eş değer kadroya yada daha üst kadroya geçişi ifade eder. Her ikisininde şartları ve sınavları farklıdır.

Görevde Yükselme Şartları Nelerdir?

Görevde yükselme şartları her kurumun kendi yönetmeliğinde belirlenmiştir bu şartlar genelde;

  • Eğitim Durumu
  • Hizmet Yılı
  • Disiplin ve Ceza Durumu

1) Eğitim Durumu Şartı

Hem görevde yükselmede hemde unvan değişikliğinde eğitim durumu önemlidir. Kurumlar,  görevde yükselmeye münhal olan kadronun eğitim şartını belirleyebilir. Örnek vermek gerekirse Hizmetli kadrosunda görev yapan birisi Memur kadrosuna geçiş yapmak isterse “En az lise mezunu” olma şartı aranabilir.

Memur kadrosunda görev yaparken Teknisyen kadrosuna geçmek isteyen memurda kurumun ihtiyacı hangi alanda ise o alanın eğitim şartı aranabilir. Yani teknisyen olacak kişinin lisede bilgisayar, elektrik, motor, iklimlendirme vb. bölümden mezun olma şartı aranabilir.

2) Hizmet Yılı Şartı

Hizmet yılı şartı, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde önemli şartlardan biridir. Hizmet yılı şartı  kurum ve unvanlara göre farklılıklar göstermektedir. Hangi unvanda ne kadar hizmet yılı şartı var kurumların yönetmeliklerinde belirlenmiştir. Hizmet yılı şartına da örnek vermek gerekirse; Şube Müdürlüğü kadrosuna yükselecekler için memurlukta en az 5 yıl yada şeflik kadrosunda en az 3 yıl görev yapmış olmak gibi şartlar aranabilir.

3) Disiplin ve Ceza Durumu

Devlet memurluğunda çeşitli disiplin cezaları vardır. Uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme gibi. Bu cezalar memurların yükselmesinin önünde engel olabilir. Hangi cezayı alan hangi kadroya atanıp atanamayacağı kurumların yönetmeliklerinde belirlenmiştir.

Yükselme Sınavı ve Mülakat

Görevde yükselme ve unvan değişikliği, yazılı ve sözlü sınavla yapılmaktadır. Yazılı sınavda kurum tarafından belirlenen baraj puanını aşanlar, sözlü sınava (mülakat) girmeye hak kazanırlar. Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliğinin yazılı sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığına yada ÖSYM ‘ ye yaptırırlar.  Yazılı sınavda başarılı olan adaylar kurumların bünyesinde oluşturulan mülakat komisyonlarında sözlü sınava katılırlar. Sözlü sınavda da başarılı olanlar yükselecekleri kadrolara atanırlar.

Eğitim Durumuna Göre Kadrolar

Aşağıdaki tabloda, bazı kadroların karşısında sahip olunması gereken en az eğitim durumu verilmiştir. Kurumlar bazı istisnalar dışında yükselme sınavlarında bu şartları aramaktadır. Ancak, bağlayıcı olan yine kurumların görevde yükselme yönetmelikleridir.

Maaşta Ne kadar Artış Olur ?

Görevde yükselme yada unvan değişikliği yapıldığında kamu personellerinin maaşlarında ve diğer özlük haklarında iyileşmeler oluyor. Aşağıdaki hazırladığımız tabloda kurumlarda unvanlar arasındaki ortalama maaş farklarını inceledik.

Unvanlar arasındaki maaş farkları bazı kurumlarda farklılık gösterebilir, ancak belediyeler ve KİT kurumlar dışında hemen hemen tüm kurumlarda “eşit işe eşit ücret” sistemi uygulandığını düşünürsek farklar hemen hemen aynı olacaktır.

NOT: Maaş artışı hesabında bekar ve çocuksuz personel kriterine göre işlem yapılmıştır. Bu rakamlar ortalama artışlardır kurumdan kuruma ve unvanlarda değişiklik gösterebilir. Hesaplama yapılırken her iki unvan içinde aynı hizmet bölgesi ve aynı derece/kademe müktesebi baz alınmıştır.

İçeriği Değerlendirmek İster Misin?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu