Kamu Personeli

Okul Müdürü Öğretmene Nasıl Soruşturma Açar?

Okul müdürü öğretmene nasıl soruşturma açar: İstenmeyen davranışlar sergileyen öğretmenlere ceza verebilir.  Bu cezaların arasında aylıktan kesme vardır.

Okul müdürü öğretmene nasıl soruşturma açar; Öğretmenlerin meslek hayatlarında karşılaşacakları en ciddi durum soruşturma geçirmedir. Öğretmenin meslek etiğine uymayan ya da düzeni bozan davranışları yasaya göre cezalandırılır. Ceza öncesinde soruşturma süreci başlatılmaktadır. Soruşturmanın başlatılması okul müdürü sağlar. Başlayan soruşturmada muhakkik atanması ve öğretmenin savuma yapması aşamaları yer alır. Sonrasında ise disiplin kurulu karasına göre cezai yaptırım uygulanır.

Öğretmene Soruşturma Nasıl Açılır?

Okul müdürü öğretmene nasıl soruşturma açar yanıtı aşağıdadır;

  • Okul müdürü, öğretmenin davranışlarıyla alakalı ihbar ya da şikayet aldığında soruşturmayı başlatır.
  • Soruşturmayı yürütmesi için müdür veya müdürün belirlediği biri muhakkik atar.
  • Muhakkik, olayı ilgilendiren herkesle görüşür ve gerekli bilgileri toplar.
  • Elde edilen bilgilerle hazırlanan rapor disiplin kurulunda incelenir.
  • Disiplin kurulu, gerek duyarsa öğretmene çeşitli cezalar verir.
  • Öğretmen aldığı cezaya karşı idari yargı yahut disiplin kuruluna itiraz eder.

Yukardaki maddeler, soruşturma sürecinin genel adımlarıdır. Bu aşamalardan sonra verilen cezaların amacı öğrencilerin güvenliğini sağlamadır. Disiplin kurulu tarafından uyarı cezası verilebilir.

Okul Müdürü Öğretmene Nasıl Soruşturma Açar; Verilen Disiplin Cezaları

Okul müdürü öğretmene nasıl soruşturma açar: Şikayet üzerine soruşturma açmaktadır. Yapılan incelemeler ardından disiplin kurulu öğretmene ceza verir. Verilen cezaları uyarı, kınama, aylıktan kesme şeklindedir. Ayrıca öğretmenin bu cezalara itiraz etme hakkı vardır. Öğretmenin görevinin gereklerini yerine getirmemesi uyarı cezası alma nededir.

Bunun yanı sıra izinsiz veya özürsüz olarak göreve geç gelme içinde uyarı verilir. Aynı zamanda usulsüz şikayette bulunma bu cezayı gerektirir. Görevine karşı kayıtsız kalma, kurumun tasarruf tedbirlerine uymama uyarı cezasının sebebidir. Görev esnasında saygısız davranma kınama cezası gerektirir.

Emre itiraz da kınama cezasının sebeplerindendir. Bunlara ek olarak çeşitli davranış kınama alma nedenidir. Ayrıca uyarı ve kınama cezaları dışında aylıktan kesme ila memurluktan çıkarma cezaları vardır.  Söz konusu cezalardan bazılarını disiplin amirleri verir. Öğretmenlerin sayılan tüm cezalara itiraz hakkı bulunmaktadır. Verilecek ceza belirli faktörler dikkate alınarak belirlenir. Öğretmenin geçmiş performansı ve ihlalin büyüklüğü gibi kriterler cezayı tespit etmede önemlidir.

Öğretmen Aylıktan Kesme Cezası Neden Verilir?

Okul müdürü öğretmene nasıl soruşturma açar: Şikayet üzerine Muhakkik atayarak soruşturma başlatır. Disiplin süreci sonunda aylıktan kesme cezası verilmektedir. Bu ceza, 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında uygulanır. Kanunda sayılan davranışlardan dolayı aylıktan kesme yaptırımı uygulanmaktadır.

Kasıtlı olarak görevi yerine getirmemek söz konusu cezanın sebebidir. Ayrıca özürsüz şekilde bir ya da iki gün işe gitmeme durumu cezayı gerektirir. Bunların yanında cezanın sebeplerinden biri devlete ait araç, gereç ve belgeleri kullanarak özel menfaat sağlamadır.

İlaveten görev başında amire sözlü saygısızlık yaptırımın nedenidir. Aylıktan kesme cezası, brüt aylığın 1/ 30- 1/ 8 arasında kesinti yapma şeklindedir. Bu cezaya karşı itiraz disiplin kuruluna yapılmaktadır. Milli Eğitim İl Disiplin Kurulu aylıktan kesime cezalarına yapılan itirazı inceler. Ücretli öğretmenler için soruşturma açılamaz.

Çünkü ücretli öğretmen, 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamına girmez. Dolayısıyla yasada belirtilen cezaların uygulanması mümkün değildir. Ama ücretli öğretmenler ile ilgili sorunlarda okul müdürü devreye girer. İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek öğretmenin yerinin değiştirilmesini sağlayabilir.

Öğretmenlikten Çıkarma Cezasını Kim Verir?

Okul müdürü öğretmene nasıl soruşturma açar: Şikayet konusunu araştırması için Muhakkik atar. Böylece soruşturma süreci başlamış olur.  Soruşturma sonrasında verilen en ağır ceza öğretmenlikten ihraçtır.

Meslekten çıkarma cezasını, öğretmenin bağlı olduğu kurumun disiplin kurulu vermektedir. Kurul, öğretmen hakkındaki soruşturma ardından yasada belirtilen suçu işlediğini belirler ise cezayı uygular.

Bu cezanın nedenlerinden biri yüz kızartıcı suç işlemektedir. Siyasi ya da ideolojik amaçla kurumda huzur bozan öğretmen meslekten ihraç edilir. Ayrıca işgal, boykot, yasaklı her türlü yayınla görev yerine gelmek çıkarılma sebebidir. Siyasi partiye katılma ve özürsüz 20 gün göreve gelmemek ihraç cezası gerektirir.

Öğretmenlikten ihraç cezası için 6 ay içinde disiplin kovuşturması başlamazsa ceza yetkisi zamanaşımına uğrar. Ayrıca disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 sene içinde ceza verilmelidir. Yoksa ceza verme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır. Aynı zamanda disiplin kurulunda cezanın 6 ay içinde karara bağlanması gerekir.

İçeriği Değerlendirmek İster Misin?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu