GenelKamu Personeli

Zabıt Katibi Nedir? Nasıl Olunur?

Zabıt Katibi, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere diğer yargı kurumlarının bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında istihdam edilen kadro unvanıdır.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt Katipliği kadrosuna atama usulleri diğer kadrolarla aynı olup, ek olarak güvenlik soruşturması, beceri sınavı ve mülakat ile yapılır. Beceri sınavı ve mülakat personeli alan bakanlık tarafından gerçekleştirilir. Beceri sınavı klavye sınavı olarakta bilinir.

Bilgisayarda belli bir sürede anlam bütünlüğü bozulmadan metin yazılması istenir. Sınav süresi bittiğinde yazılan metinde kelime olarak belirlenen sınırı (genelde 3 dakikada 90 kelime) geçen adaylar sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda ise yine daha önce belirtilen konu başlıklarında soru yöneltilir.

Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar son olarak güvenlik soruşturmasından geçirilir. Güvenlik soruşturması olumlu olan adaylar görevlerine başlar.

Görevleri Nelerdir?

Zabıt Katiplerinin görev ve sorumlulukları çalıştıkları kurum ve birime göre farklılık göstermektedir. Zabıt Katiplerinin başlıca görevleri;

 • Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.
 • Soruşturma ve kovuşturması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
 • Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
 • Duruşma, ifade alma, keşif, otopsi ve yer gösterme gibi işlemlerde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.
 • Müzekkereleri yazarak, takip ve tekidini yapmak.
 • Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile mahkeme ara kararlarının gereğini yapmak.
 • Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.
 • Karar ve tutanakları Cumhuriyet savcısı veya hâkimin bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak
 • Dizi pusulası düzenlemek.
 • Dosya incelenmesine nezaret etmek.
 • İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.

Buna ek olarak devlet memurları kanunundaki hüküm gereğince amirin vereceği görevi, kanun ve yönetmeliğe uygun şekilde yapmaktır.

Nasıl Bir Meslektir?

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerdeki mahkemelerde görülen dava sayısı çok olması buna karşın adli personelin yetersiz olması da eklenince iş yoğunluğu oluşuyor. Mahkemelerdeki bu yoğunluktan dolayı zabıt katipleri ve diğer yargı personellerinin iş yükü oldukça fazla. Zabıt katipliği kadrosuna atanmayı bekleyen adayların bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Zabıt Katibi Nerelerde Çalışır?

Zabıt katibi, yargı kurumlarında çalışır. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu şeklide sıralayabiliriz.

Ağırlıklı olarak Adalet Bakanlığına bağlı adliyelerde görev yaparlar. Adliyedeki birimlerden bahsedecek olursak, adliyelerde;hukuk mahkemeleri, cumhuriyet başsavcılığı, icra mahkemeleri, ceza mahkemeleri (icra,asliye,ağır ceza) şeklinde sıralamak mümkündür.

İçeriği Değerlendirmek İster Misin?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu